Najraznovrsnija muzika

Na programu: 00:00 - 24:00 Najraznovrsnija muzika - RadioS3 prava stvar!
n1.png
slajder_2.png
 

Muzički kviz "Zbunjeni pevač"

Igrajte sa nama muzički kviz Zbunjeni pevač i osvojite vredne nagrade laptopcentar.rs 

Pevamo tekst jedne pesme, na melodiju druge pesme, a vaš zadatak je da pogodite obe!


Svakog radnog dana od srede 6.decembra na znak voditelja pozovite nas na 011-40-40-460 i učestvujte u borbi za nagradu!

 

 Dobitnici:

Dragan Glušica

 Marija Rapaić

Slađana Čekerevac

Momčilo Jokić

Ana Radivojević

Milica Maćašev

Olgica Nasteska

Jelena Jašić

 

PRAVILA UČESTVOVANjAU KVIZU – „Zbunjeni pevač“ 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S3, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizator kviza je RDD PINGVIN (u daljem tekstu: Radio S3).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposlen i na Radiju S3, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao iz aposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa radijom S3 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

  • Radio S3 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
  • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-460.

IV PRAVILA KVIZA „Zbunjeni pevač“ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 06.12.2017.do 31.12.2017.godine u emisijama koje se emituju od 7 -20h.

 

4.2. Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način: Voditelj će u program koji se emituje uživo dati znak da igra počinje. Prvi slušalac koji se javi nakon poziva voditelja postaje učesnik kviza.  Slušaocu koji učestvuje u kvizu se uživo u program pušta snimak pesme, u kojoj je na melodiju jedne pesme otpevan tekst druge pesme. Zadatak učesnika u kvizu je da da tačan odgovor odnosno da prepozna o koje dve pesme se radi – tj. kom velikom hitu pripada tekst, a kom poznatom hitu pripada melodija pesme. Potrebno je dati tačan odgovor na oba pitanja. Učesnik koji da tačan odgovor osvaja nagradu.  Primer: Na melodiju pesme ‘’Lepi grome moj’’ u izvođenju Svetlane Cece Ražnatović, peva setekst pesme Zdravka Čolića ‘’Krasiva’’. Zadatak je da se prepozna i navedu obe pesme. 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S3 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicimakoristiće seisključivozapotreberealizacijekviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponsor.
6.2. Radio S3 će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobije nenagrade.

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima slušaoci Radija S3 biće obaveštavani i kroz program Radija S3, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

U Beogradudana 28.11.2017.godine

komentari (0)

Još uvek nema komentara

Slušajte nas